תלמידים מספרים

רויה מספרת על פסגה

שובל מספרת על פסגה

ענבל מספרת על פסגה

לוי משתתף פסגה

יהלי משתתפת פסגה

גל משתתפת פסגה , כיתה ז'